Description

Milltek SSXAU411 Non-resonated (louder). Quad Black Velvet Tips

  • MSAU461: LH Downpipe
  • MSAU462: RH Downpipe
  • MSAU512: Front Silencer Assembly
  • MSAU464: Centre Silencer Assembly
  • MSAU467: LH Rear Silencer Bypass Pipe
  • MSAU468: RH Rear Silencer Bypass Pipe
  • MSAU513: Brace Bar
  • MSAU603: LH Ceramic Black Tip Assembly
  • MSAU604: RH Ceramic Black Tip Assembly

Resonated: is de stilste variant en valt binnen EU geluidsnormen (ECE-certificaat opvraagbaar)

Road +: is de middenweg tussen stil en luid (indien beschikbaar, staat hij tussen de systemen per auto)

Non-Res0nated is de luiste variant