Klachten

Indien er een klacht is hoe vervelend dan ook, raden we je aan om de klacht eerst bij ons direct kenbaar te maken door te mailen naar info@ar-performance.nl.

Klachten in betrekking tot bekeuringen, wok meldingen, snelheidsovertredingen en dergelijke  worden niet in behandeling genomen door ar-performance.

Het veranderen van een uitlaatsysteem onder een auto kan resulteren tot meer geluid dan wettelijk is toegestaan.

Je draagt dan ook zelf de volledige risico bij monteren van een ander uitlaatsysteem.

 

 

 

Complaints

If there is a complaint, however annoying, we advise you to first make the complaint known to us by emailing info@ar-performance.nl.

Complaints regarding fines, wok reports, speeding violations and the like, will not be handled by ar-performance.

Changing an exhaust system underneath a car can result in more noise than is legally allowed.

You therefore bear the full risk when installing a different exhaust system.